Sluníčko Nadace SLUNÍČKO
Nadace pro ochranu životního prostředí a podporu obnovitelných zdrojů energie

Přehled grantové činnosti do roku 1997


1. Přehled výdajů nadace SLUNÍČKO na granty do r.1995:

rok na granty

1991      107 000 Kčs
1992      260 000 Kčs
1993      150 000 Kč
1994      135 000 Kč
1995      163 000 Kč

2. Přehled projektů podpořených nadací Sluníčko ve veřejném výběrovém řízení v r.1996:

1. Síla větru EkoCentrum Brno, Brno 20 000 Kč
2. Informační centrum pro alter.zdroje a úspory energie
Hnutí DUHA, Doudleby n.Orl.
25 000
3. Stálá exposice nástěnek Informačního centra ...
Hnutí Duha, Doudleby n.Orlicí
25 000
4. Putovní výstava úspor energie pro Kladensko
Klub alternativního života Kladno,Buštěhrad
24 900
5. Kampaň za šetrnější dopravu
Hnutí Duha Královéhradecko, Police n.Metují
24 500
6. Almanach z kampaně "Maličkosti pro Zemi"
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory
25 000
7. Dopravní kampaň
Pražské matky, Praha
25 000
8. Využití alternativních paliv v dopravě
Český a Slovenský dopravní klub,Brno
12 000
9. Automobilismus a lidské zdraví
Český a Slovenský dopravní klub,Brno
25 000
10.Bike Tour 1996
Děti Země Brno - sekce doprava
18 500
11.Za uchování Českého středohoří bez dálnice D8
Děti Země Brno - sekce doprava
25 000
12.Lidé, příroda a těžba
Děti Země - sekce za zachování přírody,Praha
23 500
13.Energetická ekovýchova na ZŠ,SŠ,SOU na Plzeňsku
Děti Země, Plzeň
8 000
14.Provoz infocentra pro obnovitelné zdroje energie
EkoWATT, Praha
53 600
15.Tematické informační listy o obnov.zdrojích energ.
EkoWATT, Praha
19 800
16.Aktualizace databáze firem (obnov.energie)
EkoWATT, Praha
19 660
17.Energie pro život
Děti Země - klub Alternativa, Praha
20 000
18.Centrum Dětí Země pro podporu občanů
Děti Země - národní koordinační centrum, Praha
25 000
19.Dioxiny - český příspěvek ke globálnímu znečištění
Děti Země – národní koordinační centrum, Praha
25 000
20.Společná oblaka
TASK klub, Pardubice
20 000
celkem 464 460 Kč


5.Přehled projektů podpořených ve veřejném výběrovém řízení v r.1997:

1. Projekt podpory putovní výstavy Svět úspor energie
Klub alternativního života, Kladno
24 401
2. Externí náklady z dopravy
Český a Slovenský dopravní klub, Brno
16 575
3. Úspory energie ve středisku SEVER
SEVER, Horní Maršov
24 500
4. Je spalovna v Liberci alternativním zdrojem energie?
Děti Země Liberec
19 600
5. Dioxiny - Český příspěvek ke globálnímu znečištění
Děti Země - centrum pro podporu občanů, Praha
25 000
6. Centrum pro podporu občanů - oblast energie a dopravy
Děti Země - centrum pro podporu občanů, Praha
25 000
7. Provoz infocentra pro obnovitelné zdroje energie
Ekowatt, Praha
25 000
8. Instalace fotovolt. systému na Ekocentru Boží Dar
Ekowatt, Praha
25 000
9. Software pro vyhodnocení ekonomické efektivnosti obnovitelných zdrojů energie
Ekowatt, Praha
17 500
10. Aktualizace databáze firem zabývajících se obnovitel.
zdroji energie Ekowatt, Praha
15 660
11. Energie dnes a zítra
Děti Země Plzeň
24 600
12. Vydání 1 čísla zpravodaje SYSIFOS s přílohou věnovanou energii
EVANS - zákl.článek hnutí BRONTOSAURUS, Praha 3
25 000
13. Info.centrum alternativních zdrojů a úspor energie
Hnutí DUHA Doudleby, Doudleby n.Orlicí
18 750
14. Kampaň za prosazení šetrných forem dopravy v ČR
Hnutí DUHA Broumovsko, Police n. Metují
25 000
15. Změna klimatu - globální oteplování
Děti Země Litoměřice
16 560
16. Dopravní politika, vliv dopravy na znečištění ovzduší
Děti Země Děčín
19 246
17. Den bez aut 1997
Děti Země, sekce Doprava, Brno
5 000
18. Jedy kolem nás 1.
Děti Země - sekce za čistou zemi, Praha
24 000
19. Měsíc Českého Krasu
Děti Země - sekce za zachování přírody, Praha
25 000
20.Úspory energie v Plzni
Plzeňská ekologická nadace
25 000
21.Škola příkladem úspor energie v obci
Klub Dětí Země Bohumilice
25000
Celkem 449 132 Kč

   střešní stránka