Sluníčko
Nadace SLUNÍČKO
Nadace pro ochranu životního prostředí a podporu obnovitelných zdrojů energie

Udělené granty Nadace Sluníčko ve veřejném výběrovém řízení 2001Přehled žádostí o grant Nadace Sluníčko 2001
Číslo Název projektu Předkladatel - organizace Zodpovědná osoba
1/01Rozšíření činnosti informačního střediska Ekocentra Radnice 29/02 ZO ČSOP Radnice Marie Pašková
2/01 Dej mi informace a můžu konat Děti Země - Komunikační centrumLenka Mašková
3/01 Úspory energie v CHKO Český Kras Děti Země - klub Zeměkoulení Pavla Vintrová
4/01 Trvale udržitelná doprava pro Jeseníky Přátelé Jeseníků - SOJKA Ing. Jaroslav Malý
5/01 Udržitelný rozvoj obchodní sítě pro Olomouc Hnutí Duha Olomouc Jiřina Koulová
6/01 Den bez aut 2001 (9.ročník) Děti Země, Klub za udržitelnou dopravu RNDr. Miroslav Patrik
7/01 Kursy tradičních lidových řemesel a tvořivé práce s přírodními materiály ROSA, jihočeská společnost pro ochranu přírody Ing. Líba Jozková
8/01 O dopravě veřejně NESEHNUTÍ BRNO Mgr. Martin Ander
9/01 Barevný svět-od barevných víček ke koutkům pro děti JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR Roman Šantora
10/01 Slunce pro ústí nad Labem Přátelé přírody - Občanská společnost Marian Páleník
11/01 Arnoltice a Pertoltice Děti Země Liberec Simona Jašová
12/01 Z odpadu surovina - cesta ke snížení emisí skleníkových plynů Děti Země Liberec Simona Jašová
13/01 Zapojení veřejnosti do rozhodování o dálnici D3 Děti Země Praha Ing. Petr Hrdina
14/01 Za zlepšení podmínek chodců (omezení špatného parkování aut) Děti Země pobočka Praha Ing. Jiří Počta
15/01 21.9.01-Zlín bez aut Děti Země - Zlín Jaroslav Valůch
17/01 Cyklistika v Děčíně není jen rekreačním sportem Děti Země Děčín Jan Dostál
18/01 Přestupné jízdné pro plzeňskou dopravu Děti Země Plzeň Vít Roušal
19/01 Na správných kolech (výchova k udržitelné dopravě) Středisko ekologické výchovy Ametyst Zlata Nováková
20/01 Zachraňme odpadky Děti Země klub Zeměkoulení Pavla Vintrová
21/01 Programy pro děti zaměřené na formování vztahu k životnímu prostředí EkoCentrum Brno Mgr. Zbyněk Zavadil
22/01 Podpora rozšíření solárních systémů na ohřev vody Hnutí Duha Prátelé Země Rostislav Kárský
23/01 Možnosti tu jsou - osvětová a informační kampaň Děti Země Klub Dětí Země v Bohumilicích Pavla Vintrová
24/01 Steriolla - semináře, exkurse, soutěže Attavena, o.p.s. Jana Karbulková
25/01 Ochrana Beskyd před automobilovou dopravou - mezinárodní konference starostů o omezení automobilové dopravy a vytvoření systému autobusové dopravy v Beskydech Děti Země Frýdek-Místek Přemysl Mácha, M.A.
26/01 Ekologická dopravní poradna ČR 2001 Děti Země Klub za udržitelnou dopravu RNDr. Miroslav Patrik
27/01 Zkvalitnění a rozšíření přírodovědné expozice v Toulcově dvoře Terrigenia Václav Procházka
28/01 Výstava Ekodoteky 2001 Gabreta NKK Michaela Uhlířová
29/01 Velkolom Čertovy schody - věc veřejná Děti Země Klub přírodního bohatství Michal Štingl
30/01 Obnova a zpřístupnění malé vodní elektrárny Stupník Alternativa pro venkov Radim Hrůza, DiS
31/01 Atlas energetických zařízení využívajících OZE-region Vysočina Alternativa pro venkov Radim Hrůza, DiS
32/01 Ať země rozkvete Svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí DANETA Věra Kosinová
33/01 Veřejnost a velký městský okruh VMO Brno Karel Štěpaník
34/01 Brněnský železniční uzel ekologicky Český a Slovenský dopravní klub Václav Čermák
35/01 Dopravní zprávy - rešeršní časopis Český a Slovenský dopravní klub Miroslav Patrik
36/01 Ekologický dopravní plán pro Brno Český a Slovenský dopravní klub Martin Robeš
37/01 Hromadnou dopravou za lepší prostředí Český a Slovenský dopravní klub Martin Robeš
38/01 Informační materiály o klimatických změnách Hnutí Duha - Přátelé Země ČR Jan Beránek
39/01 putovní výstava "Aby se nám rozsvítilo-šetrná energie pro každého" Hnutí Duha Marcela Nolčová
40/01 Publikace tiskovin na rok 2001 Hnutí Duha - Přátelé Země ČR Libor Matoušek


Udělené granty Nadace Sluníčko ve veřejném výběrovém řízení 2001
Číslo Název projektu Předkladatel - organizace Zodpovědná osobaCelkové náklady
projektu Kč
Počet bodů Přidělená částka Kč
3/01 Úspory energie v CHKO Český Kras Děti Země - klub Zeměkoulení Pavla Vintrová 211 700,00 8 35 000,00
10/01 Slunce pro ústí nad Labem Přátelé přírody - Občanská společnost Marian Páleník 70 000,00 735 000,00
38/01 Informační materiály o klimatických změnách Hnutí Duha - Přátelé Země ČR Jan Beránek 191 000,00 7 35 000,00
30/01 Obnova a zpřístupnění malé vodní elektrárny Stupník Alternativa pro venkov Radim Hrůza, DiS 790 000,00 7 35 000,00
28/01 Výstava Ekodoteky 2001 Gabreta NKK Michaela Uhlířová 40 000,00 7 29 500,00
39/01 putovní výstava "Aby se nám rozsvítilo-šetrná energie pro každého" Hnutí Duha Marcela Nolčová 414 800,00 7 35 000,00
19/01 Na správných kolech (výchova k udržitelné dopravě) Středisko ekologické výchovy Ametyst Zlata Nováková 90 225,007 29 500,00   střešní stránka