Sluníčko
Nadace SLUNÍČKO
Nadace pro ochranu životního prostředí a podporu obnovitelných zdrojů energie

Udělené granty Nadace Sluníčko ve veřejném výběrovém řízení 2002Přijaté projekty v roce 2002
Číslo projektu Jméno projektu Jméno organizace Celkový rozpočet (Kč) Požadovaný grant (Kč)
1/02 Vydání průvodce cyklistickou naučnou stezkou Rakovník - Křivoklát Křivoklátsko, ops 70 000,00 35 000,00
2/02 Ústečtí Romové Karika, o.s. 184 084,00 35 000,00
3/02 Veřejná meteorologická stanice Valašské Meziříčí ZŠ Šafaříkova 131 457,00 29 457,00
4/02 Metodická pomoc školám Jihočeského kraje v oblasti environmentální výchovy Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia-základní článek Hnutí Brontosaurus Forest 66 000,00 35 000,00
5/02 Přes ulici bezpečně Nesehnutí Brno 122 500,00 35 000,00
6/02 O hypermarketech veřejně Nesehnutí Brno 319 100,00 33 900,00
7/02 Ekodoteky - výstava o životním prostředí Gabreta NKK, os 32 000,00 25 500,00
8/02 Hřiště z recyklovaného materiálu Ekocentrum Jižní město 01/44. ZO ČSOP 50 000,00 27 000,00
9/02 Ekologický výukový program "Energie" Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia-základní článek Hnutí Brontosaurus Forest 38 600,00 30 880,00
10/02 Možnosti třídění domovních odpadů ve Šluknovském výběžku-informační kampaň České Švýcarsko, ops 42 000,00 35 000,00
11/02 Obnova lesoochranářské základny v Muchovicích BESKYDČAN-sdružení pro obnovu a udržení kvality životního prostředí Moravskoslezských Beskyd 52 000,00 35 000,00
12/02 Velkolom Čertovy schody-věc veřejná Děti Země-Klub přírodního bohatství 290 000,00 35 000,00
13/02 Programy pro děti zaměřené na budování vztahu k životnímu prostředí EkoCentrum Brno 180 000,00 30 000,00
14/02 Podpora cyklistické dopravy v Liberci-příspěvek k Agendě 21 na místní úrovni Děti Země Liberec 110 000,00 35 000,00
15/02 Ekologická stopa: unese Země vaše kroky? Iris, ops 150 000,00 35 000,00
16/02 Sluneční energie pro veřejnost Ekocentrum ZO ČSOP Radnice 47 000,00 35 000,00
17/02 Ekologické dny na Veselsku Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty 90 000,00 34 000,00
18/02 Vlakem, na kole i pěšky, ať je u nás pořád hezky Středisko ekologické výchovy Mravenec 26 300,00 21 000,00
19/02 Bělá a Slunce Společnost Renata 239 000,00 35 000,00
20/02 Cyklistická doprava v českých Budějovicích Rosa ops 40 000,00 30 000,00
21/02 Ekostan 2002 ZČ HB Orchis Brno 55 000,00 35 000,00
22/02 Žižkov-Centrum CykloCesta Cyklistika a energie budoucnosti 206 250,00 35 000,00
23/02 Zlepšení dosažitelnosti tramvajové a trolejbusové dopravy v Plzni Společnost pro veřejnou dopravu 149 000,00 34 000,00
24/02 Má planeta v mých rukou P.PS Děčín 54 000,00 35 000,00
25/02 Jak řeší veřejná prostranství v zahraničí Český a Slovenský dopravní klub 145 570,00 35 000,00
26/02 Podpora sumarizace informací o vlivu dopravy na životní prostředí v roce 2002 Český a Slovenský dopravní klub 166 316,00 35 000,00
27/02 Den bez aut 2002 (10.ročník) Děti Země 175 212,00 35 000,00
28/02 Účast v rozhodovacích procesech a odborné poradenství v dopravě Děti Země, Klub za udržitelnou dopravu 332 500,00 35 000,00
29/02 Stan pro život 2002 Děti Země Brno 82 800,00 34 750,00
30/02 Energeticke plodiny a my Sdružení pro ochranu botanické zahrady v Táboře 6 600,00 5 930,00
31/02 Dopravní koncept pro Jeseníky Prátelé Jeseníků - Sojka 170 000,00 35 000,00
32/02 Arboretum pro ekoinformace a odpočinek Střední lesnická škola Šluknov 54 000,00 35 000,00
33/02 Řešení cyklistiky v Děčíně Arnika Děčín 291 000,00 35 000,00
34/02 Plasty Karviná ops 20 500,00 13 000,00
35/02 Manuál pro zájemce o využívání obnovitelných zdrojů energie Hnutí Duha - Přátelé Země ČR 115 000,00 35 000,00
36/02 Putovní výstava "Aby se nám rozsvítilo" v roce 2000 Hnutí Duha - Přátelé Země ČR 283 600,00 35 000,00
37/02 Vzdělávací ochranářský tábor o lesích a lidech Základní článek Hnutí Brontosaurus Ještěr 84 000,00 35 000,00
38/02 Veřejná a osvětová kampaň "Čistá energie" Hnutí Duha - Přátelé Země ČR 101 000,00 35 000,00
39/02 Jesenicko-otevřené dveře Hnutá Brontosaurus Ještěr 197 400,00 35 000,00
40/02 Výsadba aleje v k.ú. Počítky Sdružení Krajina 6 700,00 4 900,00

Udělené granty v roce 2002:

Číslo projektu Název projektu Organizace Celkové náklady Přidělený grant
5/02 Přes ulici bezpečně Nesehnutí Brno 122 500,00 Kč 35 000,00 Kč
31/02 Dopravní koncept pro Jeseníky Prátelé Jeseníků - Sojka 170 000,00 Kč 35 000,00 Kč
35/02 Manuál pro zájemce o využívání obnovitelných zdrojů energie Hnutí Duha - Přátelé Země ČR 115 000,00 Kč 35 000,00 Kč
30/02 Energeticke plodiny a my Sdružení pro ochranu botanické zahrady v Táboře 6 600,00 Kč 5 930,00 Kč
38/02 Veřejná a osvětová kampaň "Čistá energie" Hnutí Duha - Přátelé Země ČR 101 000,00 Kč 35 000,00 Kč
19/02 Bělá a Slunce Společnost Renata 239 000,00 Kč 35 000,00 Kč
16/02 Sluneční energie pro veřejnost Ekocentrum ZO ČSOP Radnice 47 000,00 Kč 35 000,00 Kč
Aktualizováno: 18.6.2002
Autor: Pavel Činčera

 

   střešní stránka