Sluníčko
Nadace SLUNÍČKO
Nadace pro ochranu životního prostředí a podporu obnovitelných zdrojů energie

Informace pro žadatele o grant


Děkujeme Vám, že se zajímáte o Nadaci Sluníčko.
Pokud chcete žádat o podporu Vašeho projektu, přečtěte si prosím několik následujících řádek.

  1. Nadace Sluníčko podporuje pouze určité druhy projektů. Informaci naleznete na střešní stránce v odstavci "Účel nadace". Pokud Váš projekt do zmíněné kategorie nezapadá, je zbytečné jej posílat. Pokud si nejste jisti, kontaktujte nás ještě před tím, než budete projekt zpracovávat.
  2. Zkontrolujte si datum uzávěrky projektů. Projekty došlé po uzávěrce nebudou přijímány.
  3. Stáhněte si Formulář žádosti (v .zip formátu , v .doc formátu ). Žádosti o grant jsou přijímány pouze pokud jsou zpracovány v předepsané formě.
  4. Ujistěte se, že všemu rozumíte a pečlivě formulář (v počítači) vyplňte. Po vytištění jej nesvazujte, jen sešijte kancelářskou sešívačkou.
  5. Zašlete jej na adresu Nadace Sluníčko 1x vytištěný a 1 x na disketě (příp. emailem) ve formátu MS WORD. Obě verze musí přijít před uzávěrkou (u projektů posílaných poštou mít razítko dne uzávěrky). Pokud máte problém se zpracováním žádosti na počítači kontaktujte naši nadaci.
  6. K žádosti přiložte předepsané přílohy (uvedené ve formuláři). Můžete přiložit také přílohy dle vlastního uvážení (fotografie, časopisy…).
  7. Správní rada zasedá zpravidla do 1 měsíce po uzávěrce a peníze je možné očekávat do 1 měsíce po zasedání Správní rady. V případě, že budete úspěšní, budete vyzváni k podpisu smlouvy. Vyzváni budete emailem, pokud to nepůjde, pak jinou cestou.
  8. Vyúčtování projektů se očekává do konce února dalšího roku, pokud není dohodnuto jinak. Peníze je možné poskytnout na celé období projektu, i před podpisem smlouvy.
  9. Zasláním projektu do výběrového řízení Nadace Sluníčko souhlasíte s tím, že jeho anotace a rozpočet budou zveřejněny na stránkách Nadace Sluníčko a v případě úspěchu bude zveřejněn i přidělený grant.


Přeji Vám mnoho úspěchů a těšíme se na Vaše projekty.

Pavel Činčera


   střešní stránka