Sluníčko
Nadace SLUNÍČKO
Nadace pro ochranu životního prostředí a podporu obnovitelných zdrojů energie

Aktuální projekty -
přijaté projekty v roce 2003
a udělené granty 2003


Přijaté žádosti o grant a udělené granty v roce 2003
Číslo projektu Název projektu Realizátor Počet bodů celkem Přidělený grant (Kč)
1/03 Park od školy ke škole Arnika Děčín 10 35 000
2/03 Zlepšení podmínek cyklistické dopravy v Plzni Děti země – Plzeň 5 0
3/03 Cyklistická kampaň pro Děčín Děčínská koalice pro pěší a cyklistickou dopravu 6 0
4/03 Obnova zámecké laguny ve veřejném parku Diakonie ČCE, středisko v Myslibořicích 0 0
5/03 Zkušenosti s energetickým využíváním biomasy na Biom.cz Arnika - Toxické látky a odpady 8 20 500
6/03 Do Beskyd veřejnou dopravou? Ano! Děti Země-pobočka Ostrava 2 0
7/03 Brněnské ulice: místo i pro cyklisty a chodce Hnutí DUHA Brno 7 0
8/03 Liberec-město pro cyklisty Děti Země Liberec 1 0
9/03 Veřejná diskuse o šetrné dopravě pro Severní předměstí v Plzni Společnost pro veřejnou dopravu (SpVD), občanské sdružení 1 0
10/03 Auto-mat Oživení – Bohemian Greenways 8 20 500
11/03 Koalice pro obnovitelné zdroje energie-seminář pro poslance a senátory Hnutí DUHA – Přátelé Země ČR 3 0
12/03 Každý může bránit klimatickým změnám Hnutí DUHA – Přátelé Země ČR 12 35 000
13/03 Veřejná kontrola výstavby dálničních staveb v ČR Děti Země, Klub za udržitelnou dopravu 3 0
14/03 Příprava dat pro Atlas instalací obnovitelných zdrojů energií-oblast Střední Morava Centrum pro aplikaci obnovitelných zdrojů při Pravoslavné akademii Vilémov 3 0
15/03 Přes ulici bezpečně - 2. fáze NESEHNUTÍ Brno 3 0
16/03 Cykloturistický klub občanské sdružení ORBIS PICTUS 0 0
17/03 Brněnský dopravní kruh-společně k udržitelné dopravě NESEHNUTÍ Brno 3 0
18/03 Alternativní vytápění skautské základny Mlýn (provoz a prezentace) Junák – svaz skautů a skautek, okres Brno - město 3 0
19/03 České Budějovice-město cyklistů CALLA – Sdružení pro záchranu prostředí 2 0
20/03 Já, ty, my všichni a doprava občanské sdružení ORBIS PICTUS 2 0
21/03 Ekovýchovné využití obnovitelných zdrojů energie Rezekvítek 8 29 000
Hlasovalo 9 členů Správní rady, každý měl k rozdělení 10 bodů, celá Správní rada tedy dohromady 90. 90 140 000
 

 

   střešní stránka